2014-03-03

 

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2014 I
SKÅNES KABELSPORTFÖRENING

 1. Mötet förklarades öppnat.
 2. Funktionärer för mötet valdes enligt följande:
  • Mötesordförande: Jakob Östensson 
  • Mötessekreterare: Katarina Jacobson
  • Protokolljusterare: Mark Max-Hansen, Jonas Ströber
 3. Kallelsens (inbjudan till mötet) godkändes av stämman.
 4. Dagordningen godkändes av stämman.
 5. Föreningsstyrelsen för 2014 valdes enligt följande:
  • Ordförande: 2013 Jacob Östensson à 2014 Jacob Östensson
  • Kassör: 2013 Jonas Nordqvist à 2014 Jacob Nyrenstedt
  • Sekreterare: 2013 Katarina Jacobson à 2014 Mark Max-Hansen
  • Ledamot 1: 2013 Mark Max-Hansen à 2014 Vakant
  • Ledamot 2: 2013 Douglas Ahlbin à 2014 Vakant

  Stämman beslutade att styrelsen får lov att tillsätta de vakanta platserna utan extra stämma.
 6. Jonas Nordqvist genomgick ekonomisk redovisning för 2013.
 7. Budget för 2014 godkändes av stämman.
 8. Förslag på att medlemsavgifter för säsongen 2013 skall gälla också för säsongen 2014 godkändes av stämman.
 9. Förslag på öka antalet fullmedlemmar med 5 stycken platser (40 fullmedlemmar + 5 ungdomsplatser; totalt 45 platser) godkändes av stämman genom majoritetsröstning.
 10. Förslag att endast införa fullmedlemmar i idrottonline godkändes av stämman.
  Stämman beslutade även att personer som åker vid öppen åkning, bokning och kompisåkning kommer att registreras som stödmedlemmar.   
 11. Förslag om styrelsearvode enligt bidrag till wakeboardresa a 1000kr per styrelsemedlem, godkändes av stämman.
 12. Förslag på att öppettider och avgifter vidrörande öppen åkning, bokning och kompisåkning för säsongen 2013 skall gälla också för säsongen 2014 godkändes av stämman.
 13. Förslag 2 på införandet av ansvarsveckor i samband med öppen åkning, bokning och kompisåkning godkändes av stämman.
  Förslag 2 innebär att 3 personer har ansvar för en vecka. Ansvar innefattar öppen åkning och bokningar under den veckan.

  Stämman beslutade att flytta startvecka från v.23 till v.25 (måndag 15:e juni).

  Stämman beslutade att man från och med 1:a april kan skriva upp sig på ansvarsveckor, samt att den 1:a juni delar styrelsen ut ansvarsveckor till de fullmedlemmar som ännu inte skrivit upp sig.  

  Stämman beslutade att om en fullmedlem inte tar sitt ansvar gällande ansvarsveckan så leder detta omedelbart till punkt 2 under regler och påföljder, nämligen två veckors avstängning. Ytterligare en varning innebär således förverkat årskort. 
 14. Förslag på att registrering av åkare och mottagen betalning endast sker i en bok som ligger i containern, och ej i det nuvarande Exceldokumentet, godkändes av stämman. Stämman godkände även att mottagen betalning läggs i ett kassaskåp i containern, som töms en gång per vecka (söndag). Vi tömning noteras belopp och att tömning skett i registreringsboken. 
 15. Stämman godkände att de regler och påföljder som tidigare gällt också kommer att fortsätta att gälla under 2014, med den ändringen att om man inte sköter sitt ansvar i förbindelse med ansvarsveckan (se punkt 13) så leder detta direkt till påföljd 2: Två veckors avstängning.  Information om regler och påföljder finns i detta dokument under punkt 15, samt i SKSF fullmedlemmars folder på dropbox.   
 16. Stämman godkände att ha söndag 6:e april som preliminär dag för öppning av kabeln. Beroende på väder kan dagen komma att ändras.

  Stämman godkände även att preliminär stängning kommer att ske i oktober.

 17. Stämman godkände att kabel- och linerbyte sker innan kabeln öppnar för säsongen 2014.
  Stämman beslutade att kabel- och linerbyte preliminärt sker 17:e-21:a mars. Dagarna kan komma att ändras på grund av väder.

 18. Stämman godkände att obstacles kan sättas i vattnet så snart kabeln öppnas och att kranbil kommer att hyras för sjösättning av obstacles.

 19. Under övriga frågor beslutade stämman följande:
  Gällande ansvarsposter:
  1. Bokningsansvarig: 2013 Mattias Dalstål à 2014 Mattias Dalstål
  2. Kabelansvarig: 2013 Douglas Ahlbin à 2014 Robin Tvrdek
  3. Obstaclesansvarig: 2013 Mark Max-Hansen à 2014 Jonas Ströberg
   Med förbehåll att Mattias Dalstål kan komma att avgå och platsen lämnas vakant, eftersom Mattias inte var närvarande vid mötet. Om platsen lämnas vakant beslutades att styrelsen får lov att tillsätta platsen utan extra stämma.
  4. Gällande tävlingslicens:
   Tävlingslicens för de fullmedlemmar som vill tävla kommer att betalas av föreningen.
  5. Gällande bidrag till SM:
   Styrelsen får lov att besluta om eventuellt bidrag i form av anmälningsavgift och/eller resa till SM skall ges till de fullmedlemmar som vill ställa upp i SM 2014.
 20. Mötet förklarades avslutat.

 

2013-06-01

 

Idag hade vi en trevlig möhippa som bokade kabeln och imorgon drar vi igång första öppna åkningen mellan kl.12-18 där alla är varmt välkomna att komma och prova på wakeboard.

 

150 kr/10 min (all utrustning och instruktioner ingår givetvis)

100 kr/10 min ifall du är under 18 år.

 

VARJE SÖNDAG är det sedan ÖPPEN ÅKNING mellan kl.12-18.

 

möhippa

 

 

 

 

2013-03-01

 SKÅNES KABELSPORTFÖRENING
ÅRSMÖTE 2013

 

Datum och tid: 24 februari 2013, kl.18:00
Plats: Lunds Tekniska Högskola, Kemicentrum, Ingång E
Närvarande: John Larsson
Katarina Jacobsson
Tobias Nählinder
Martin Ohlsson
Jonas Ströberg
Jakob Nyrenstedt
Jonas Nordqvist
Douglas Ahlbin
Mark Max-Hansen
Philip Håkansson
Carl Pettersson
Niclas Sahlin
Markus Teandersson
Niklas Lundin
Maria Jorlén
Henning Åhrberg

 

§ 1 Mötet förklaras öppnat


§ 2 Till vad av funktionärer för mötet valdes:
Mötesordförande: Henning Åhrberg
Mötessektreterare: Maria Jorlén
Protokolljusterare: Philip Håkansson

 

§ 3 Stämman godkänner kallelsen


§ 4 Stämman beslutar att dagordningen inte kan godkännas.
Lägg till punkt 5b: Budget för 2013 skall godkännas av stämmas.

 

§ 5 Mötesordförande går igenom föreningens ekonomiska redovisning och sittande styrelsens budgetförslag för 2013.

 

§ 5 b Stämman godkänner styrelsens budgetförslag för 2013.

 

§ 6 Stämman godkänner att styrelsen kan sväras fri från ansvar för det gånga året.

 

§ 7 Stämman godkänner styrelsens förslag på att stryka §24 i stadgarna. Styrelsen motiverar det med att föreningen inte har något krav på att ha en revisor.

 

§ 8 Hennnig Åhrberg avgår som ordförande, Jonas Ströberg avgår som vice ordförande, Maria Jorlén avgår som sekreterare och Philip Håkansson som ledamot, beslutar stämman att välja in:

Jakob Östensson till ordförande
Katarina Jacobsson till sekreterare
Jonas Nordqvist till kassör
Mark Max-Hansen till vice ordförande
Douglas Ahlbin till ledamot

 

§ 9 Stämman godkänner styrelsens förslag på medlemsavgifter samt datum då fullmedlemmar har förtur.

Förslag på avgifter för säsongen 2013, samt att 5-kort skall ersätta 10-kort då öppet tiderna kommer att reduceras:
Öppen åkning 150 kr
Öppen åkning ungdom (till och med 18 år) 100 kr
Bokningar 1200 kr/h
Fullmedlemspris (årskort) 3500 kr
Fullmedlemspris ungdom (till och med 18 år) 1500 kr
5-kort 600 kr

Mellan 24 feb-1april har 2012 års fullmedlemmar förtur på årskort, sedan släpps de till allmänheten, då gäller kösystem genom mail som skickas till medlem@skaneskabelsport.se och invänta svar.

Senast 1 april skall betalningen för de medlemmar som har förtur vara inne, annars går platsen till person som är överst på listan.

 

§ 10 Stämman beslutar att öppet tider för allmänheten ska vara söndagar 12-18, med två ”arbetspass” á 3 timmar.

 

§ 11 Stämman godkänner styrelsens förslag på bokningsregler (Max 6 h bokningar/vecka och ingen bokning den dagen det är öppen åkning efter kl. 12. Varav endast en vardagkväll efter kl.18 får gå åt till bokning max.2 h)

 

§ 12 Stämman beslutar att anta förslag 1: 35 fullmedlemmar + 5 ungdomsplatser (totalt 40 platser)

 

§ 13 Extra öppen åkning kommer att ersättas av så kallad kompisåkning. Då gäller:
• Om 2 åk (det vill säga om 1 person åker två gånger eller 2 personer åker en gång var) behöver man ej annonsera det (10 min per åk gäller fortfarande) på facebook.
• om fler än 2 åk måste det anmälas på fullmedlemmarnas facebook sida 24 timmar innan (som förra året med undantaget att det inte är öppet för allmänheten under den tiden)
• Lista gäller, det vill säga ingen förtur för fullmedlemmar, utan alla åker på lika villkor.

 

§ 14 Stämman godkänner att det ska finnas reciproka rabatter mellan vår förening och andra föreningar anslutna till Svenska Vattenskid- och Wakeboard Förbundet och att det är styrelsen som ska besluta om överenskommelse med varje enskild förening.

 

§ 15 Stämman godkänner förslag på att subventionera licensavgift om medlem kommer att tävla.

 

§ 16 Stämman godkänner förslag om överlåtelse av årskort.
Överlåtelse kan ske ifall det sker på fullmedlemmens initiativ. Överlåtelsen skall då ske till person som står överst på kölistan. Ett årskort tappar 700 kr/påbörjad månad men den ekonomiska transaktionen sker mellan parterna.
Kölistan kommer att startas när alla fullmedlemsplatser är fyllda och sedan följer kronologisk ordning på mailen som inkommer till medlemskap@skaneskabelsport.se.

Fullmedlemmen som överlåter sitt årskort har inte kvar sin förtur inför kommande år, han/hon överlåter sin även sin plats.

 

§ 17 Styrelsen beslutade att följande ansvarsområden skall finnas:
Följande personer har själva anmält sitt intresse (nya styrelsen kommer att besluta vem det är som blir ansvarig)

Obstacleansvarig: Mark Max-Hansen, Niklas Lundin, Jakob Nyrenstedt
Kabelansvarig: Jonas Ströberg, Douglas, Niklas Lundin
Öppen åkningsansvarig: John Larsson
Medlemsansvarig:
Bokningsansvarig:
Bidrag/kontakt med SVWF: Jakob Östensson
Webbansvarig:
Ny Platsansvarig: Henning Åhrberg

§ 18 Styrelsen informerade om regler som skall få påföljder ifall de bryts är:
i. att köra kabeln utan operatörsstatus
ii. att inte posta på fullmedlemmarnas facebooksida att kabeln är igång (detta för att inkludera alla och för att man skall kunna planera sin åkning)
iii. Misskötsel vid kabeln eller dåligt beteende

Medlem får tre varningar utfärdat av styrelsen.
1:a är skriftlig varning
2:a är två veckors avstängning
3:e är förverkat årskort

 

§ 19 Styrelsen informerar om att kabeln kommer preliminärt sättas upp i mitten av april.
a. Obstacles ska börjas renoveras så snart som möjligt när vädret tillåter det
b. Obstacles kommer i vattnet när de är klara
c. Kabeln upp preliminärt: 6 april
d. Kabeln preliminärt ner mitten av oktober

 

§ 20 Övriga frågor:
1. Stämman godkänner att ändra i stadgarna att det skall vara 20% av fullmedlemmar (och inte 20% av medlemmarna) som skall kunna kalla till extra årsstämma.

2. Klätterskydd på tornen diskuterades men inget direkt beslut togs.

3. Metallrör till kablarna diskuterades för att skydda dem så att man skulle slippa klättra upp i tornet och hänga dem där.

4. Täcka baksidorna på kickarna för att de skall se snyggare ut var på förslag. Men inget beslut togs.

5. Uppstartsjam (liknande KM) kommer att ordnas, mer event under säsongen samt att Jakob Östensson roddar någon slags tävling

§ 21 Mötet avslutas

 

.........................................
Vid protokollet Maria Jorlén

 

 

...............................................
Mötesordförande Henning Åhrberg

 

 

............................................

Justeras Philip Håkansson

 

 

 

 

2013-01-28

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I
SKÅNES KABELSPORTFÖRENING

 

Datum:     24 februari
Klockan:  18:00
Plats:        Lunds Tekniska Högskola, Kemicentrum,  Ingång E

(hittar ni inte ring Mark Max-Hansen 0738-50 46 82)

 

Följande kommer att behandlas på årsmötet (se dagordning för mer specifik redogörelse):

 

Ekonomisk berättelse
Val av ordförande, ledamöter och ersättare
Öppet tider
Medlemsavgift

 

Har ni inte möjlighet att vara med men ändå vill framföra något på årsmötet skicka gärna ett mail till info@skaneskabelsport.se

 

Hälsningar,

Styrelsen

 

Henning Åhrberg, orförande
Jonas Ströberg, vice Ordförande
Mark Max-Hansen, kassör
Maria Jorlén, sekreterare
Jakob Östensson, edamot
Philip Håkansson, ledamot

 

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2013

 1. Mötet öppnas
 2. Val av funktionärer för mötet: Mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
 3. Godkännande av kallelse (inbjudan till årsmötet)
 4. Beslut om dagordning
 5. Ekonomisk redovisning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Beslut om antagande av nya stadgar
 8. Val av föreningsstyrelse för 2013
 9. Medlemsavgift och datum
 10. Förslag öppet tider
 11. Förslag på bokningsregler
 12. Förslag på antalet fullmedlemmar
 13. Kompisåkning
 14. Förslag på reciproka rabatter
 15. Förslag på att subventionera licensavgift om medlem kommer att tävla.
 16. Förslag om överlåtelse av årskort.
 17. Information om organisationsmodell
 18. Regler och påföljd
 19. Kabeln kommer preliminärt sättas upp i mitten av april.
  • Obstacles ska börjas renoveras så snart som möjligt
  • Obstacles kommer i vattnet när de är klara
  • Kabeln upp preliminärt: 6 april
  • Kabeln preliminärt ner mitten av oktober
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

 


 

Kommentarer till Dagordning

 

5. Ekonomisk redovisning

 

Ekonomisk redovisning

 Utgifter 2013

  

 

7. Beslut om antagande av nya stadgar
Då föreningen inte har något krav på att ha en revisor vill styrelsen få stämmans godkännande att ta bort den punkten ifrån stadgarna.

 

9. Medlemsavgift och datum
Förslag på avgifter för säsongen 2013, samt att 5-kort skall ersätta 10-kort då öppet tiderna kommer att reduceras:
Öppen åkning 150 kr
Ungdoms öppen åkning (till och med 18 år) 100 kr
Bokningar 1200 kr/h
Fullmedlemspris (årskort) 3500 kr
Ungdomsfullmedlemspris (till och med 18 år) 1500 kr
            5-kort 600 kr

Mellan 24 feb-1april har 2012 års fullmedlemmar förtur på årskort, sedan släpps de till allmänheten, då gäller kösystem genom mail som skickas till medlem@skaneskabelsport.se och invänta svar.

 

10. Förslag öppet tider
Förslag öppet tider lördagar eller söndagar 12-18

  • Öppet tiderna kommer att minskas på grund av att föreningen vill satsa på aktiva medlemmar, samt kommer att öka antalet fullmedlemmar och kompisåkning (se kommentar nedan).

 

11. Förslag på bokningsregler
Max 6 h bokningar/vecka och ingen bokning den dagen det är öppen åkning efter kl. 12. Varav endast en vardagkväll efter kl.18 får gå åt till bokning max.2 h.

 

12. Förslag på antalet fullmedlemmar
Förslag 1: 35 fullmedlemmar + 5 ungdomsplatser (totalt 40 platser)
Förslag 2: 40 fullmedlemmar + 5 ungdomsplatser (totalt 45 platser)

Styrelsen anser att antalet fullmedlemmar kan öka då föreningen kommer att minska sina öppet tider för att satsa på aktiva medlmmar, samt för att täcka förlorad inkomst från borttagen öppen åkning.

 

13. Kompisåkning
Extra öppen åkning kommer att ersättas av så kallad kompisåkning. Då gäller:

 • Om 2 åk (det vill säga om 1 person åker två gånger eller 2 personer åker en gång var) behöver man ej annonsera det (10 min per åk gäller fortfarande) på facebook.
 • om fler än 2 åk måste det anmälas på fullmedlemmarnas facebook sida 24 timmar innan (som förra året med undantaget att det inte är öppet för allmänheten under den tiden)
 • Lista gäller, det vill säga ingen förtur för fullmedlemmar, utan alla åker på lika villkor.

 

14. Förslag på reciproka rabatter
Reciproka rabatter ska finnas mellan vår förening och andra föreningar anslutna till Svenska Vattenskid- och Wakeboard Förbundet.

 

16. Förslag om överlåtelse av årskort.
Överlåtelse kan ske ifall det sker på fullmedlemmens initiativ. Överlåtelsen skall då ske till person som står överst på kölistan man får då även ställa sig sist i kön för årskort kommande år. Ett årskort tappar 700 kr/påbörjad månad men den ekonomiska transaktionen sker mellan parterna.
Kölistan kommer att startas när alla fullmedlemsplatser är fyllda och sedan följer kronologisk ordning på mailen som inkommer till medlemskap@skaneskabelsport.se.

 

 

 

 

17. Information om organisationsmodell
Styrelsen beslutade att följande ansvarsområden skall finnas:

 • Kabelansvarig. Ansvarar för att:
  •  planera, samordna och bemanna uppsättning och nedtagning av kabeln.
  • Underhåll av kabeln
  • Se till så att verktyg och dylikt som behövs till kabeln finns och är fungerande
  • Att det finns operatörinstruktörer till kabelbanan

 

 • Öppen åkningsansvarig. Ansvarar för att:
  • Det är bemannat under öppen åkning (dvs att folk har skrivit upp sig)
  • Att det finns tillräckligt med papper för prova-på personer att skriva på
  • Rapportera om det fattas eller går sönder material
 • Bokningsansvarig. Ansvarar för att:

 

 • Obstacleansvarig. Ansvarar för att:
  • Planera, samordna samt att bemanning finns då isättning/upptagning sker
  • Underhåll av obstacles
  • Föra vidare förslag som inkommer om temporära förändringar i banan till resten av medlemmarna (via fullmedlemmarnas facebook sida)
 • Bidragsansvarig (samt kontakt med SVWF).

 

 • Medlemsansvarig. Ansvarar för att:
 • Leta-ny-plats ansvarig

 

 • Webbansvarig

 

 

 

Organisationsmodell:

 

organisationsmodell

 

18. Regler och påföljd
Beslut om regler som skall få påföljder ifall de bryts var:

 • att köra kabeln utan operatörsstatus
 • att inte posta på fullmedlemmarnas facebooksida att kabeln är igång
 • Misskötsel vid kabeln eller dåligt beteende

            Medlem får tre varningar utfärdat av styrelsen.
            1:a är skriftlig varning
            2:a är två veckors avstängning
            3:e är förverkat årskort

 

 

 

 

 

 

2012-11-16

 

För en liten tid sedan skrev jag (Maria) en artikel om föreningen för Nordic Wakeboard. Ni hittar den om ni klickar på bilden nedan.

 

Nordic Wakeboard

 

 

2012-08-24

 

Tiden går fort när man har roligt säger dom!

 

I september så kommer vi bara ha öppen åkning på lördagar mellan 12-16 då det blir för mörkt på kvällarna. Så INGEN öppen åkning på tisdagar och torsdagar som det varit innan.

 

Vår vän Ricard Rinaldo (www.ricardrinaldo.se) har gjort två riktigt bra videos från vår kabelpark:

 

 

Malmoe Cable Park from Ricard Rinaldo on Vimeo.

 

 

Cablepark Malmoe from Ricard Rinaldo on Vimeo.

 

 

 

2012-07-10

 

VI har nu börjat montera upp kabeln i Landskrona inför karnevalen i helgen.

Båda tornen är på plats och ikväll så ska vi spänna upp vajern.

 

torn 1

 

torn 2

 

 

2012-07-01

 

Mellan den 12-14 juli kommer ni att hitta vår kabel på Landskrona Karnevalen istället för på den sedvanliga platsen på sundskajen. Självklart kommer det att erbjudas prova-på möjligheter och det kommer även att vara wakeboarduppvisning.

 

Klicka på bilden nedan för att komma till deras hemsida. Om ni sedan klickar på fliken "Området" så kan ni se vart ni hittar oss. Även under fliken "Program" så ser ni vilka tider vi kommer att ha uppvisning. Hoppas vi ses!

 

Landskrona Karnevalen 2012

 

2012-06-30

 

Älskar du också att vistas vid havet? Gillar du att aktivera dig? Kolla in evenemang och testa nya fräcka grejor? Eller vill du bara slappa och njuta av havsbrisen och livet? På malmotown.com/hittatillhavet får du information om allt som händer från Sibbarp till Centralen i sommar. Från stora evenemang som Malmö beach Event, Sommarscen Malmö, Betongcupen, Triathlon, Malmö Derbyfestival och Malmö city horse show till konserter, allsång, golf, bågskytte och vattensporter.

 

Klicka på bilden nedan för att komma till hemsidan.

 

 

2012-06-18

 

Vi är i full gång med att bygga nya obstacles (hinder) för banan. En ny kicker och ett rooftop.

 

kicker

 

rooftop

 

 

2012-06-02

 

Då öppnade vi äntligen kabelbanan för allmänheten. Trots det varierande vädret så var det en del folk som provade på.

 

 

 

 

 

2012-05-30

 

Skånes Kabelsportförening har figurerat i både Skånskan och i Lokaltidningen:

 

Artikel i Skånskan

 

Artikel i Lokaltidningen

 

2012-05-26

 

1 vecka kvar till premiären och det börjar se riktigt bra ut!

 

Rider: Henning Åhrberg

 

 

2012-05-24

 

Vi har nu börjat testköra banan och fått i kickern.

 

 

 

 

2012-05-17

 

Tornen är nu uppsatta på båda sidor av kajen och vi har gjort det första teståket.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-15

 

Idag levererades kabeln och tornen sattes ihop. Tack alla som hjälpte till!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-14

 

Nu har motvikterna kommit på plats på Ön och på Limhamns sida!

Bilden nedan är tagen ifrån Sundskajen där vi kommer att utgå ifrån.

 

motvikter

TACK TILL:

 

Sydsten

 

 

NCC

 

Stickit

 

Boardclub

 

 

Skånes Kabelsportförening